Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alphabetically
alphabetically
[,ælfə'betikəli]
phó từ
theo thứ tự abctheo thứ tự

/,ælfə'betikəli/

phó từ
theo thứ tự abc

Related search result for "alphabetically"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.