Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apostate
apostate
[ə'pɔsteit]
danh từ
người bỏ đạo, người bội giáo
người bỏ đảng
tính từ
bỏ đạo, bội giáo
bỏ đảng


/ə'pɔstəsi/

danh từ
người bỏ đạo, người bội giáo
người bỏ đảng

tính từ
bỏ đạo, bội giáo
bỏ đảng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apostate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.