Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apposite
apposite
['æpəzit]
tính từ
thích hợp, thích đáng, đúng lúc
an apposite remark
một lời nhận xét thích đáng


/'æpəzit/

tính từ
thích hợp, thích đáng, đúng lúc
an apposite remark một lời nhận xét thích đáng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apposite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.