Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bhang
bhang
[bæη]
danh từ
cây gai dầu
thuốc gai dầu (dùng để hút, nhai, uống...)


/bæɳ/

danh từ
cây gai dầu
thuốc gai dầu (dùng để hút, nhai, uống...)

Related search result for "bhang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.