Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chasten
chasten
['t∫eisn]
ngoại động từ
uốn nắn; trừng phạt, trừng trị
gọt giũa (văn)
chế ngự, kiềm chế


/'tʃeisn/

ngoại động từ
uốn nắn; trừng phạt, trừng trị
gọt giũa (văn)
(thường) dạng bị động chế ngự, kiềm chế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chasten"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.