Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coherence
coherence
[kou'hiərəns]
Cách viết khác:
coherency
[kou'hiərənsi]
danh từ
sự gắn với nhau, sự dính với nhau; sự kết lại với nhau, sự cố kết
(văn học) tính mạch lạc, tính chặt chẽ(Tech) tính nhất quán, tính kết hợp

/kou'hiərəns/ (coherency) /kou'hiərənsi/

danh từ
sự gắn với nhau, sự dính với nhau; sự kết lại với nhau, sự cố kết
(văn học) tính mạch lạc, tính chặt chẽ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coherence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.