Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cork-drawer
cork-drawer
['kɔ:k,drɔ:ə]
danh từ
cái mở nút


/'kɔ:k,drɔ:ə/

danh từ
cái mở nút

Related search result for "cork-drawer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.