Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darnel
darnel
['dɑ:nl]
danh từ
(thực vật học) cỏ lồng vực (hay mọc lẫn với lúa)


/'dɑ:nl/

danh từ
(thực vật học) cỏ lồng vực (hay mọc lẫn với lúa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "darnel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.