Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deerskin
deerskin
['diəskin]
danh từ
da đanh (da hươu nai thuộc)


/'diəskin/

danh từ
da đanh (da hươu nai thuộc)

Related search result for "deerskin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.