Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diddle
diddle
['didl]
ngoại động từ
(từ lóng), lừa gạt, lừa đảo
to diddle someone out of something
lừa gạt ai lấy cái gì


/'didl/

ngoại động từ
(từ lóng), lừa gạt, lừa đảo
to diddle someone out pf something lừa gạt ai lấy cái gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.