Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissimilar
dissimilar
[di'similə]
tính từ ((thường) + to, đôi khi + from, with)
không giống, khác
(toán học) không đồng dạngkhông đồng dạng

/'di'similə/

tính từ ((thường) to, đôi khi from, with)
không giống, khác
(toán học) không đồng dạng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dissimilar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.