Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
easily
easily
['i:zili]
phó từ
dễ dàng
he easily translated this leading article into English
anh ta dịch bài xã luận này ra tiếng Anh một cách dễ dàng
I can easily finish it tonight
tôi có thể dễ dàng làm xong việc đó tối nay
rõ ràng, không thể chối cãi
this is easily the most memorable event in my life
rõ ràng đây là sự kiện đáng nhớ nhất trong đời tôi


/'i:zili/ (easy) /'i:zi/

phó từ
thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung
dễ, dễ dàng !easy!
hãy từ từ! !easy all!
hãy ngừng tay! (chèo) !easy come easy go
(xem) come !stand easy!
(xem) stand !take it easy!
(thông tục) cứ ung dung mà làm!, cứ bình tĩnh!, cứ yên trí!

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    well easy
Related search result for "easily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.