Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
end-product
end-product
['end,prɔdəkt]
danh từ
sản phẩm cuối cùng của một quy trình sản xuất; sản phẩm chung cuộc, thành phẩm


/'end,prɔdəkt/

danh từ
sản phẩm cuối cùng (sau một quá trình biến chế)

Related search result for "end-product"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.