Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flatus
flatus
['fleitəs]
danh từ, số nhiều flatuses, flatus
hơi (trong dạ dày)


/'fleitəs/

danh từ, số nhiều flatuses, flatus
hơi (trong dạ dày) rắm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flatus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.