Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flex
flex
[fleks]
danh từ
(điện học) dây mềm
ngoại động từ
làm cong, uốn cong
nội động từ
cong lại; gập lại (cánh tay)uốn

/flex/

danh từ
(điện học) dây mềm

ngoại động từ
làm cong, uốn cong

nội động từ
cong lại; gập lại (cánh tay)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flex"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.