Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gaspingly
gaspingly
['gɑ:spiηli]
phó từ
thở hổn hển
kinh ngạc, sửng sốt


/'gɑ:spiɳli/

phó từ
thở hổn hển
kinh ngạc, sửng sốt

Related search result for "gaspingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.