Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gibingly
gibingly
['dʒaibiηli]
phó từ
giễu cợt, chế nhạo


/'dʤaibiɳli/

phó từ
giễu cợt, chế nhạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gibingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.