Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
giber
giber
['dʒaibə]
danh từ
người hay chế giếu, người hay chế nhạo


/'dʤaibə/

danh từ
người hay chế giếu, người hay chế nhạo

Related search result for "giber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.