Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go-between
go-between
['goubi'twi:n]
danh từ
người trung gian, người làm mối, người môi giới


/'goubi,twi:n/

danh từ
người trung gian, người làm mối, người môi giới

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "go-between"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.