Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grab-all
grab-all
['græb'ɔ:l]
danh từ
(thông tục) túi đựng các thứ linh tinh
(từ lóng) kẻ keo kiệt; kẻ tham lợi, kẻ vơ vét


/'græbɔ:l/

danh từ
(thông tục) túi đựng các thứ linh tinh
(từ lóng) kẻ keo kiệt; kẻ tham lợi, kẻ vơ vét

Related search result for "grab-all"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.