Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
há hốcverb
to gape; to open wide one's mouth

[há hốc]
to gape; to open wide one's mouthGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.