Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indignation meeting
indignation+meeting
[,indig'nei∫n'mi:tiη]
danh từ
cuộc biểu tình phản đối


/,indig'neiʃn'mi:tiɳ/

danh từ
cuộc biểu tình phản đối

Related search result for "indignation meeting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.