Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iterate
iterate
['itəreit]
ngoại động từ
nhắc lại, nhắc đi nhắc lại
làm lại, làm đi làm lại; lặp đi lặp lạinhắc lại, lặp lại

/'itəreit/

ngoại động từ
nhắc lại, nhắc đi nhắc lại
làm lại, làm đi làm lại; lặp đi lặp lại
iterates integral (toán học) tích phân lặp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "iterate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.