Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jehu
jehu
['dʒi:hju:]
danh từ
(đùa cợt) người đánh xe ngựa; người đánh xe ngựa phóng bạt mạng


/'dʤi:hju:/

danh từ
(đùa cợt) người đánh xe ngựa; người đánh xe ngựa phóng bạt mạng

Related search result for "jehu"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.