Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jay

jay


jay

Jays are beautiful, noisy birds.

[dʒei]
danh từ
chim giẻ cùi
(nghĩa bóng) anh chàng ba hoa khó chịu, anh chàng ngốc, anh chàng khờ dại


/dʤei/

danh từ
chim giẻ cùi
(nghĩa bóng) anh chàng ba hoa khó chịu, anh chàng ngốc, anh chàng khờ dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.