Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jester

jester
['dʒestə]
danh từ
người hay nói đùa, người hay pha trò
anh hề (trong cung đình hay ở các nhà quyền quý xưa)


/'dʤestə/

danh từ
người hay nói đùa, người hay pha trò
anh hề (trong cung đình hay ở các nhà quyền quý xưa)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jester"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.