Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jocoseness
jocoseness
[dʒə'kousnis]
Cách viết khác:
jocosity
[dʒou'kɔsiti]
danh từ
sự đùa bỡn
tính vui đùa; tính hài hước, tính khôi hài


/dʤə'kousnis/ (jocosity) /dʤou'kɔsiti/

danh từ
sự đùa bỡn
tính vui đùa; tính hài hước, tính khôi hài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jocoseness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.