Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joyousness
joyousness
['dʒɔiəsnis]
danh từ
sự vui mừng, sự vui sướng


/'dʤɔiəsnis/

danh từ
sự vui mừng, sự vui sướng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "joyousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.