Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leghorn
leghorn
['leghɔ:n]
danh từ
rơm lêchho (một loại rơm ở vùng Li-vóoc-nô, Y)
mũ rơm lêchho
gà lơgo


/'leghɔ:n/

danh từ
rơm lêchho (một loại rơm ở vùng Li-vóoc-nô, Y)
mũ rơm lêchho
gà lơgo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "leghorn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.