Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
legroom
legroom
['legrum]
danh từ
chỗ duỗi chân, chỗ để chân (cho thoải mái)


/'legrum/

danh từ
chỗ duỗi chân, chỗ để chân (cho thoải mái)

Related search result for "legroom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.