Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
licit
licit
['lisit]
tính từ
đúng luật, hợp pháp


/'lisit/

tính từ
đúng luật, hợp pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "licit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.