Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lick

lick
[lik]
danh từ
sự liếm, cú liếm
(từ lóng) cú đấm, cái vụt; đòn đau
(số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cố gắng, sự nỗ lực
to put in one's best licks
hết sức cố gắng, nỗ lực
(từ lóng) tốc độ đi
at full lick
hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng
bãi liếm (nơi đất mặn, dã thú (thường) đến liếm muối ((cũng) salt lick))
a lick and a promise
sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ
động từ
liếm
lướt qua, đốt trụi
the flames licked the dry grass
ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô
(từ lóng) đánh; được, thắng
(từ lóng) đi, đi hối hả
to go as fast (hard) as one could lick
đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng
(từ lóng) vượt quá sự hiểu biết của...
well that licks me
chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi
to lick creation
vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp
to lick the dust
bị đánh gục, bị đánh bại
to lick one's lips
(xem) lip
to lick one's wounds
lấy lại sức, phục hồi sức khoẻ
to lick into shape
(xem) shape
to lick sb's arse
to lick sb's boots
to lick someone's shoes
liếm gót ai


/lik/

danh từ
cái liềm
(từ lóng) cú đám, cái vụt; đòn đau
(số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cố gắng, sự nỗ lực
to put in one's best licks hết sức cố gắng, nỗ lực
(từ lóng) tốc độ đi
at full lick hết sức hối hả, ba chân bốn cẳng
bâi liếm (nơi đất mặn, dã thú thường đến liếm muối ((cũng) salt lick) !a lick and a promise
sự làm qua quýt, sự làm chiếu lệ

động từ
liếm
lướt qua, đốt trụi
the flames licked the dry grass ngọn lửa lướt lem lém qua đám cỏ khô
(từ lóng) đánh; được, thắng
(từ lóng) đi, đi hối hả
to go as fast (hard) as one could lick đi hết sức hối hả, đi ba chân bốn cẳng
(từ lóng) vượt quá sự hiểu biết của...
well that licks me chà! cái đó vượt quá sự hiểu biết của tôi !to lick creation
vượt tất cả mọi thứ, không gì sánh kịp !to lick the dust
bị đánh gục, bị đánh bại !to lick one's lips
(xem) lip !to lick into shape
(xem) shape !to lick someone's shoes
liếm gót ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.