Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mater
mater
['meitə]
danh từ
(từ lóng) mẹ


/'meitə/

danh từ
(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) mẹ, bà bô, bà via

Related search result for "mater"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.