Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maze

maze


maze

Getting through the passages of a maze is tricky.

[meiz]
danh từ
mê lộ; mê cung
(nghĩa bóng) trạng thái hỗn độn, trạng thái rối rắm
to be in a maze
ở trong một trạng thái rối rắmđường nối, mê lộ

/meiz/

danh từ
cung mê; đường rồi
(nghĩa bóng) trạng thái hỗn độn, trạng thái rối rắm
to be in a maze ở trong một trạng thái rối rắm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "maze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.