Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nationalize
nationalize
['næ∫nəlaiz]
Cách viết khác:
nationalise
['næ∫nəlaiz]
ngoại động từ
quốc gia hoá
quốc hữu hoá
cho nhập quốc tịch


/'næʃnəlaiz/ (nationalise) /'næʃnəlaiz/

ngoại động từ
quốc gia hoá
quốc hữu hoá
cho nhập quốc tịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nationalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.