Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opening

opening
['oupniη]
danh từ
khe hở, lỗ hổng
an opening in a hedge/fence
lỗ hổng ở hàng rào/bờ giậu
an opening in the clouds
một khoảng trống trong đám mây
quá trình mở ra/nở ra
the opening of a flower
sự nở ra của một bông hoa
the opening of a new library
sự mở một thư viện mới
phần đầu, phần mở đầu
the opening of a book/speech/film
phần mở đầu của một quyển sách/bài diễn văn/bộ phim
lễ khai mạc, lễ khánh thành
many attended the opening of the new sports centre
nhiều người dự lễ khánh thành trung tâm thể thao mới
cơ hội, dịp tốt, hoàn cảnh thuận lợi
excellent openings for trade
những cơ hội tốt cho việc buôn bán
the last speaker gave me the opening I was waiting for
diễn giả cuối cùng đã cho tôi cơ hội tôi đang đợi
việc chưa có người làm, chức vị chưa có người nhận
an opening in an advertising agency
một chỗ làm còn trống trong một hãng quảng cáo
there are few openings in publishing for new graduates
ngành xuất bản ít có việc làm cho những người mới tốt nghiệp
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa
(điện học) sự cắt mạch (radio)
tính từ
bắt đầu, mở đầu, khai mạc, đầu tiên
opening ceremony
lễ khai mạc
opening speech
bài diễn văn khai mạc
the opening day of the exhibition
ngày khai mạc cuộc triển lãm
the opening scene of a film
cảnh mở đầu một bộ phimsự mở

/'oupniɳ/

danh từ
khe hở, lỗ
sự mở, sự bắt đầu, sự khai mạc; phần đầu
những nước đi đầu (đánh cờ)
cơ hội, dịp tốt, hoàn cảnh thuận lợi
việc chưa có người làm, chức vị chưa có người giao, chân khuyết
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa
(điện học); (rađiô) sự cắt mạch

tính từ
bắt đầu, mở đầu, khai mạc
opening ceremony lễ khai mạc
opening speech bài diễn văn khai mạc
the opening day of the exhibition ngày khai mạc cuộc triển lãm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "opening"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.