Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
optimal
optimal
['ɔptiməl]
tính từ
tốt nhất, tối ưu
the optimal pen
cây viết tốt nhấttối ưu

/'ɔptiməl/

tính từ
tốt nhất

Related search result for "optimal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.