Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overbalance
overbalance
[,ouvə'bæləns]
danh từ
trọng lượng thừa; số lượng thừa (sau khi cân, so sánh...)
ngoại động từ
cân nặng hơn; quan trọng hơn, có giá trị hơn
làm cho ai mất thăng bằng và ngã lộn nhào
nội động từ
mất thăng bằng, ngã


/,ouvə'bæləns/

danh từ
trọng lượng thừa; số lượng thừa (sau khi cân, so sánh...)

ngoại động từ
cân nặng hơn; quan trọng hơn, có giá trị hơn
làm mất thăng bằng, làm ngã

nội động từ
mất thăng bằng, ngã

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.