Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pallid
pallid
['pælid]
tính từ
xanh xao, vàng vọt
a pallid complexion
nước da xanh xao


/'pælid/

tính từ
xanh xao, vàng vọt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pallid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.