Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plaid

plaid
[plæd]
danh từ
áo choàng len (của người Xcốt-len); hàng len sọc vuông (để choàng, may váy..); mẫu kẻ sọc ô vuông (vải)
a plaid kilt
một cái váy len kẻ ô


/plæd/

danh từ
khăn choàng len sọc vuông; áo choàng len sọc vuông (của người Ê-cốt)
hàng len sọc vuông (để làm khăn choàng, may áo choàng)

Related search result for "plaid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.