Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plum cake
plum+cake
['plʌmkeik]
danh từ
bánh ngọt nho khô


/'plʌmkeik/

danh từ
bánh ngọt nho khô

Related search result for "plum cake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.