Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pugilism
pugilism
['pju:dʒilizəm]
danh từ
môn quyền Anh chuyên nghiệp; thuật đấu quyền Anh


/'pju:dʤilizm/

danh từ
quyền Anh; thuật đấu quyền Anh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.