Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punch-drunk
punch-drunk
['pʌnt∫'drʌηk]
tính từ
say đòn, no đòn (trong quyền Anh)
mệt phờ người (nhất là sau giờ làm việc)


/'pʌntʃdrʌɳk/

tính từ
say đòn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "punch-drunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.