Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quid


/kwid/

danh từ

viên thuốc lá, miếng thuốc lá (để nhai)

(từ lóng) (số nhiều không đổi) đồng bảng Anh


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.