Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ram

ram
[ræm]
danh từ
cừu đực (chưa thiến)
(sử học) phiến gỗ (nặng) để phá thành (như) battering-ram
(hàng hải) mũi nhọn (của tàu chiến để đâm thủng hông tàu địch); tàu chiến có mũi nhọn
(kỹ thuật) đấm nện; búa đóng cọc, búa đập, búa thuỷ động
sức nện của búa đóng cọc
pittông (của bơm đẩy)
(kỹ thuật) máy đẩy cốc (luyện kim)
(the ram) (thiên văn học) chòm sao Bạch dương
[,ɑ:r ei 'em]
danh từ
(RAM) (viết tắt) của random access memory con Ram, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
RAM software component
phần mềm của bộ nhớ RAM
(RAM) (viết tắt) của Royal Academy of Music nhạc viện Hoàng gia
ngoại động từ
nện (đất...), đâm vào, đụng vào
nạp (súng) đầy đạn
nhét vào, nhồi vào, ấn chặt vào, đóng vào
ram clothes into a suitcase
nhồi nhét quần áo vào vali
(hàng hải) đâm chìm, đâm thủng (một tàu khác) bằng mũi nhọn
đụng, đâm vào
to ram one's head against the wall
đụng đầu vào tường
(nghĩa bóng) cố gắng thuyết phục
to ram an argument home
cãi lý đến cùng; cố gắng thuyết phục
to ram something down someone's throat
như throat


/ræm/

danh từ
cừu đực (chưa thiến)
(hàng hải) mũi nhọn (của tàu chiến để đâm thủng hông tàu địch); tàu chiến có mũi nhọn
(kỹ thuật) đấm nện; búa đóng cọc, búa đập, búa thuỷ động
sức nện của búa đóng cọc
pittông (của bơm đẩy)
(kỹ thuật) máy đẩy cốc (luyện kim)
(the ram) (thiên văn học) chòm sao Bạch dương

ngoại động từ
nện (đất...)
đóng cọc
nạp (súng) đầy đạn
nhét vào, nhồi vào, ấn chặt vào
to ram one's clothes into a bag nhét quần áo vào một cái túi
(hàng hải) đâm thủng (một tàu khác) bằng mũi nhọn
đụng, đâm vào
to ram one's head against the wall đụng đầu vào tường !to ram an argument home
câi lý đến cùng; cố gắng thuyết phục !to ram something down someone's throat
(xem) throat

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ram"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.