Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
re-pay


/'ri:'pei/

nội động từ
trả một lần nữa

Related search result for "re-pay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.