Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rectory
rectory
['rektəri]
danh từ
nhà của hiệu trưởng
nhà của mục sư (giáo hội Anh)
nhà của linh mục, nhà của cha sở họ đạo (giáo hội La Mã)
của cải thu nhập của mục sư (giáo hội Anh)


/'rektəri/

danh từ
nhà của hiệu trưởng
nhà của mục sư (giáo hội Anh)
của cải thu nhập của mục sư (giáo hội Anh)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rectory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.