Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ringed
ringed
[riηd]
tính từ
có vòng, có đeo nhẫn
đã đính ước (với ai); đã có vợ, đã có chồng


/riɳd/

tính từ
có vòng, có đeo nhẫn
đã đính ước (với ai); đã có vợ, đã có chồng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ringed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.