Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annulate
annulate
['ænjuleit]
Cách viết khác:
annulated
['ænjuleitid]
tính từ
(số nhiều) có đốt
vòng


/'ænjuleit/ (annulated) /'ænjuleitid/

tính từ
(số nhiều) có đốt
vòng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "annulate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.