Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scruple
scruple
['skru:pl]
danh từ
sự đắn đo, sự lưỡng lự, sự cân nhắc; tính quá thận trọng (về tính đạo đức hoặc sự đúng đắn của hành động)
man of no scruples
người bừa bãi, người bất chấp luân thường đạo lý
Xcrup (đơn vị trọng lượng bằng 20 gren; 1 gren = 0,065 g)
số lượng rất ít, số lượng không đáng kể)
to have scruples about doing something
to make scruple to do something
ngại ngùng không muốn làm việc gì
to make no scruple to do something
làm ngay việc gì không chút do dự ngại ngùng
ngoại động từ
đắn đo, ngại ngùng, do dự không muốn làm việc gì
to scruple to do something
ngại ngùng không muốn làm việc gì


/'skru:pl/

danh từ
sự đắn đo, sự ngại ngùng; tính quá thận trọng
man of no scruples người bừa bãi, người bất chấp luân thường đoạ lý
Xcrup (đơn vị trọng lượng khoảng 1, 3 g)
số lượng rất ít, số lượng không đáng kể) !to have scruples about doing something !to make scruple to do something
ngại ngùng không muốn làm việc gì !to make no scruple to do something
làm ngay việc gì không chút do dự ngại ngùng

động từ
đắn đo, ngại ngùng, quá thận trọng
to scruple to do something ngại ngùng không muốn làm việc gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scruple"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.